Lookbook

Đầm rủ màu xanh da trời

Đầm rủ màu xanh da trời

Đầm rủ

Đầm rủ

Chân váy thêu

Chân váy thêu

Quần bố rũ

Quần bố rũ

Áo cotton trắng xanh

Áo cotton trắng xanh